Diferansiyel Denklemler

Türkçe Ders Notları:

Diferansiyel Denklemler 1

Diferansiyel Denklemler 2

Birinci Mertebe Denklemler Çalışma Soruları

İkinci Mertebe Denklemler Çalışma Soruları

Çalışma Soruları 3

!!! Laplace Tablosu !!!

!!! Vize Sınavı !!!  2019 Yaz Vize !!! 2019 Yaz Final !!!

!!! Vize 2019 Güz !!!

Bölüm Alt Bölüm Sorular
1. Giriş  1.1 Diferansiyel Denklemlerin  Tanımı ve Sınıflandırılması
2. Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler  2.1 Lineer Denklemler
 2.2 Değişkenlerine Ayrılabilir  Denklemler
 2.3 Homojen Denklemler
 2.4 Tam Diferansiyel Denklemler
 2.5 Bernoulli Denklemi
3. İkinci Mertebe Lineer Diferansiyel  Denklemler 3.1  Sabit Katsayılı Homojen Denklemler
3.2  Karakteristik kökler ve Lineer Homojen Denklemlerin Çözümü
3.3  Karakteristik Denklemin Kompleks veya Çakışık Kökleri
3.4  Wronskian; Mertebe indirgeme Yöntemi
3.5  Homojen Olmayan Denklemler; Belirsiz Katsayılar Yöntemi
3.6  Parametrelerin Değişimi
4. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler 4.1  Yüksek Mertebeden Denklemlerin Genel Teorisi  7-17
4.2  Sabit Katsayılı Homojen Denklemler  11-24
4.3  Belirsiz Katsayılar Yöntemi  1-18
4.4  Parametrelerin Değişimi Yöntemi
6. Laplace Dönüşümü 6.1  Laplace Dönüşümü: Tanım  1-24
6.2  Başlangıç-Değer Problemlerinin çözümü  1-27
6.3  Step Functions  1-24
6.4  Diffrential Equations with Discontinuous Forcing Functions  1-13

Kaynaklar:

Elementary Differential Equations, 10th Edition – William E. Boyce  (Egzersizler bu kitaptan)

Paul’s Online Math Notes