Lineer Cebir

Tüm Konular Örnekler

Konular ve Çalışma Soruları 

Bölüm Alt Bölüm Sorular
1. Lineer Denklemler ve Matrisler 1.1  Lineer Denklem Sistemleri 1-29
1.2  Matrisler 1, 4-13
1.3  Matris Çarpımı 1-40
1.4  Matris İşlemlerinin Cebirsel Özellikleri 8, 10, 22-23, 30-35
1.5  Özel Tipte Matrisler 1-50
1.6  Matris Dönüşümleri 1-20
2. Lineer Sistemlerin Çözümü 2.1  Bir Matrisin Eşelon Biçimi 1-13
2.2  Lineer Sistemlerin Çözümü 1-23, 40-43
2.3  Elementer Matrisler, Ters Matrisin Bulunması 2-20
3. Determinantlar 3.1  Tanım 1-16
3.2  Determinantların Özellikleri 1-32
3.3  Kofaktör Açılımı 1-12
3.4  Bir Matrisin Tersi 1-12
4. Reel Vektör Uzayları 4.1  Düzlem ve 3-D Uzayda Vektörler 1-20
4.2  Vektör Uzayları 1-10
4.3  Alt Uzaylar 1-39
4.4  Span 1-15
4.5  Lineer Bağımsızlık 1-17
4.6  Baz ve Boyut 1-32
4.7  Homojen Sistemler 1-20
4.9  Bir Matrisin Rankı 1-36

Kaynaklar:

Uygulamalı Lineer Cebir-9. Baskı-Bernard Kolman(Çeviri: Ömer Akın),  Ders Kitabı(Türkçe)

A First Course in Linear Algebra, Robert A. Beezer

MIT Video Lectures

Türkçe Ders Notları

Paul’s Online Math Notes