Matematik 1

!!! 2019 Yaz Vize !!! 

!!! Vize 2019 Güz !!!

Konular ve Çalışma Soruları

Bölüm Alt Bölüm Problemler
1. Fonksiyonlar 1.1  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1-58
1.2  Fonksiyonların Birleştirilmesi 1-20
1.3  Trigonometrik Fonksiyonlar 1-54
1.5  Eksponensiyel Fonksiyonlar 1-20
1.6  Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar 1-68
2. Limit ve Süreklilik 2.1  Değişim Oranları ve Teğetler 1-14
2.2  Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları 1-65
2.3  Bir Limitin Kesin Tanımı 1-50
2.4  Tek Taraflı Limitler 1-42
2.5  Süreklilik 1-48
2.6  Sonsuzluk İçeren Limitler; Grafiklerin Asimptotları 1-104
3. Türev 3.1  Teğetler ve Bir Noktada Türev 5-26
3.2  Fonksiyon Olarak Türev 1-22
3.3  Türev Kuralları 1-54
3.4  Bir Değişim Oranı Olarak Türev 1-8
3.5  Trigonometrik Fonksiyonların Türevi 1-54
3.6  Zincir Kuralı 1-90
3.7  Kapalı Türev 1-40
3.8  Ters Fonksiyonların Türevi ve Logaritmalar 1-96
3.9  Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi 1-42
4. Türev Uygulamaları 4.1  Fonksiyonların Ekstrem Değerleri 1-78
4.2  Ortalama Değer  Teoremi 1-14
4.3  Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi 1-64
4.4  Konkavlık ve Eğri Çizimi 1-100
4.5  Belirsiz Şekiller ve L’Hopital Kuralı 1-66
4.6  Uygulamalı Optimizasyon 1-36

Kaynaklar:

Thomas Kalkülüs 12. Metrik Baskı (Çeviri : Mustafa Bayram) (Problemler bu kitaptan)

Paul’s Online Math Notes