Matematik 2

Tüm Konular Örnekler

Konular ve Çalışma Soruları

Bölüm Alt Bölüm Sorular
5. İntegral 5.1  Sonlu Toplamlarla Tahminde Bulunmak  1-8, 15-18.
5.2  Sigma Gösterimi ve Sonlu Toplamların Limitleri  1-40.
5.3  Belirli İntegral  1-62.
5.4  Analizin Temel Teoremi  1-50.
5.5  Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı  1-52.
5.6  Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alanlar  1-79.
6. Belirli İntegrallerin Uygulamaları 6.1  Dilimleyerek Hacim Bulmak ve Bir Eksen Etrafında Döndürme  1-10, 13-48
6.2  Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak  1-34
6.3  Düzlem Eğrilerin Uzunlukları  1-14
6.4  Dönel Yüzeylerin Alanları  9-20
8. İntegrasyon Teknikleri 8.1  Kısmi İntegrasyon  1- 50
8.2  Trigonometrik İntegraller  1- 68
8.3  Trigonometrik Dönüşümler  1- 52
8.4  Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu  1- 50
8.7 Genelleştirilmiş İntegraller  1- 34

Kaynaklar:

Thomas Kalkülüs Cilt 1, 12. Baskı

Calculus 1 Class Notes, Thomas’ Calculus, Early Transcendentals, 12th Edition

Paul’s Online Math Notes