Nümerik Analiz

Konular ve Çalışma Soruları

!! Final Sınavındaki Trapezoid (Yamuk) sorusu iptal edilmiş geriye kalan her bir soru 10 puan üzerinden değerlendirilmiştir !!

Bölüm Alt Bölüm Çalışma Soruları
1. Giriş 1.1  Matematik Temeller
1.2  Hatalar ve Bilgisayar Aritmetiği  Sorular1
2. Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü 2.1  Bisection (Aralık yarılama) Yöntemi
2.2  Secant Yöntemi, Newton-Raphson Metodu, Lineer interpolasyon (Regula Falsi)  Sorular2
3. Lineer Sistemlerin Çözümü 3.1 Gauss-Eliminasyonu
3.2 L-U Dekompozisyonu
4. İnterpolasyon 4.1 Lagrange İnterpolasyonu
4.2 Bölünmüş Farklar İnterpolasyonu Sorular3
4.3  Kübik Spline (işlenmedi)
5. Sayısal Türev ve İntegral 5.1 Sayısal Türev
5.2 Sayısal İntegral
6. Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 6.1  Teori ve Yöntemler (işlenmedi)

Kaynaklar:

Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler, Steven Chapra & Raymond Canale (4. Baskıdan çeviri)

Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Prof. Dr. İrfan Karagöz.

Numerical Analysis, Richard Burden & Douglas Faires, 9th edition.